טרם | Emergency Medical Centers
עדכונים
01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון1 01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון2 01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון3
מדדי איכות בטרם

מדדי איכות בטרם

אנו בטרם תמיד שואפים לצעוד קדימה ולהוביל לצורך זאת ייצרנו מדדי איכות ואנו מתמידים בהם

השימוש‏ ב"מדדי ‏איכות" ‏מקצועיים‏ בתחום ‏הרפואה, ‏הולך‏ וגובר ‏ברחבי העולם, ‏כבסיס‏ ייחוס‏ חדשני,‏
המשמש‏ להשוואה ‏ולהערכת ‏איכות‏ הטיפול ‏בבתי ‏החולים ‏ובקהילה.
‏ההנהלה‏ הרפואית ‏ב-"טרם" קיבלה‏ החלטה ‏לבחון ‏את ‏איכות ‏הטיפול ‏בסניפיה, ‏באופן‏
יזום.‏ נבחרו ‏12 תחומים ‏אשר ‏מצויים ‏במדידה‏ בארגונים ‏שונים ‏ברחבי ‏העולם, ‏במטרה‏ לקבל ‏תמונת‏
מצב ‏עכשווית ,‏אל ‏מול ‏יעדים ‏מקובלים.
תחום ‏הרפואה‏ הדחופה, ‏מצוי ‏ב"תפר" ‏שבין ‏הרפואה ‏הקהילתית,‏ לבין ‏בתי‏ החולים, ‏וקיימת ‏חשיבות‏
רבה ‏למדידה ‏מקצועית ‏של ‏ההתנהלות ‏בו. ‏המדדים ‏אשר ‏נבחרו, ‏משקפים ‏– מדדי ‏תהליך, ‏ומדדי‏
תוצא, ‏בעלי ‏חשיבות ‏קלינית ‏ובסיס ‏מדעי, ‏ואשר ‏קיימת ‏היתכנות ‏להשגתם. ‏המדדים ‏רובם ‏נלקחו‏
ממקורות ‏מידע ‏קיימים ‏בעולם ‏ו/או ‏בתחומים ‏שזוהו ‏ע"י ‏האיגודים ‏המקצועיים ‏בישראל, ‏כבעלי‏
משמעות ‏מקצועית.
"טרם",‏ בחרה ‏להוביל ‏בתחום ‏הבטחת ‏האיכות,‏ ולהיות ‏חלוצה ‏במדידה ‏ובשיקוף ‏מדדים ‏אלו,‏ לציבור‏
הרחב. ‏העובדה ‏כי ‏מזה ‏שנים, ‏"טרם" ‏עושה ‏שימוש ‏ברשומה ‏ממוחשבת, ‏מאפשרת ‏איסוף ‏מידע‏
מתוקף ‏בצורה ‏מהימנה.‏
לאחרונה,‏פרסם ‏משרד‏ הבריאות ‏לראשונה,‏ דו"ח ‏מטעמו, ‏‏בו ‏הוצגו ‏ארבעה ‏מדדים ‏מקצועיים‏ אשר‏
נקבעו ‏כמדדי ‏איכות ‏הטיפול ‏בבתי ‏החולים ‏בארץ ‏בשנים ‏2013-2014.‏בשלב ‏ה-"טרום‏ בית ‏חולים"‏
באמבולנסים - הוטמעו ‏2 מדדים ‏בשלב ‏זה. ‏אנו ‏שמחים ‏להיות ‏חלק ‏מתהליך ‏חשוב ‏זה, ‏של ‏קידום‏
השקיפות.