טרם | Emergency Medical Centers
עדכונים
01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון1 01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון2 01-04-2020 עם יותר מ-800,000 מטופלים בכל שנה, פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון3
הישגי טרם

ההישגים של טרם

אחת ההצלחות הגדולות של טרם היא בהפחתת הביקורים בחדרי המיון הציבוריים בישראל

בכל מקום שבו נפתחה מרפאת טרם, הפחתנו את העומס האדיר שבו שרויים חדרי המיון ובתי החולים, בזכות האמון שרוחש אלינו ציבור המטופלים. בנוסף, תרמנו לכלכלת הבריאות המקומית ע"י הפחתת עלויות כבדות הכרוכות בפנייה לחדר מיון, שספגו בעבר קופות החולים ומומנו מתקציב הבריאות הממשלתי (או לחילופין - ע"י המטופלים עצמם).
מחקר שבוצע בירושלים בשנת 2009 מטעם משרד הבריאות, מראה באופן ברור את השפעתה של טרם על מספר הביקורים בחדרי המיון בבתי החולים בירושלים, בזכות הפריסה הרחבה של מרפאות טרם. מאז ועד היום השיגה טרם תוצאות דומות גם באזורים נוספים וממשיכה להפחית את העומס על חדרי המיון בכל אזור שבו היא פועלת.
 
 מקור: 
מספר הביקורים בשנה בחדרי המיון בישראל בשנת 2009 לכל 1,000 נפש
Description: http://www.terem.com/sites/default/files/Wait%20Times%20Graph%20He.png
 
מקור: דו"ח ביקורים בחדרי מיון של משרד הבריאות 2009, הותאם לפי גיל ולביקורים במלר"ד במזרח ירושלים